VI ÄR SCIENCE FICTION-BOKHANDELN

Affärsidé
Vi ska med engagemang, kunskap och affärsmässighet sälja science fiction, fantasy, skräck och besläktade genrer i olika former såsom böcker, manga, serier, spel och prylar till alla som delar vårt intresse.  
 
Vision
Vi ska med engagemang och kunskap utveckla vårt sortiment på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi vill ha det största och bästa utbudet inom våra specialområden där vi ger så många människor som möjligt tillgång till vårt sortiment och en upplevelse i mötet med oss. Våra medarbetare ska känna sig stolta över att de genom sin unika kompetens och sitt intresse bidrar till att uppfylla vår vision.

OM NYEMISSIONEN

Syftet med nyemissionen är att öka SF-Bokhandeln AB:s kapital och därmed skapa utrymme för tillväxtskapande beslut. Målet för emissionen är att tillföra 8 Mkr. Redan vid 4 Mkr anses emissionen som lyckad och kommer att genomföras. Skulle det komma bud på mer än 8 Mkr kan styrelsen fatta beslut om att utöka emissionen upp till 10 Mkr. 22 maj 2024 fattade företagets styrelse beslut om att utöka emissionen till 10 Mkr.

Aktierna kostar 360,70 kronor styck och kommer att säljas i poster om 10. Varje post kommer därmed att kosta 3607 kronor. I SF-Bokhandeln AB finns bara en typ aktie. I alla omröstningar på bolagsstämman gäller därför 1 aktie = 1 röst.
 
SF-Bokhandeln AB har en förhoppning att du som köper aktier i samband med denna nyemission gör detta med avsikten att vara en långsiktig delägare i verksamheten. Både i medgång och motgång. Som aktieägare har du rätt till aktieutdelning när företaget har utdelningsbara vinster. SF-Bokhandelns policy är att hälften av utdelningsbara vinster ska bli aktieutdelning. I prospektet hittar du all information om vår utdelningspolicy.

MOT OÄNDLIGHETEN, OCH VIDARE!

SF-Bokhandeln har gått igenom flera olika faser och skepnader under decennierna som har gått sen starten, samtidigt som vi har behållit vår kärna. Vår ambition är att vi ska fortsätta på samma sätt även framåt. Vår kärna är, och har alltid varit, att vi är nördar som säljer till andra nördar. (Och till alla som har ett intresse för våra genrer.) Våra planer de kommande åren är att fortsätta göra just det vi är bra på och att utöka vår verksamhet utifrån det.

De förändringar vi gjorde 2023 var en förberedelse för ett sådant här tillväxtinitiativ. Nu kan vi bygga vidare utan att dra på oss kvävande nya kostnader.

Vid en lyckad nyemission kommer vi att vilja öppna en helt ny butik i en svensk stad (flera potentiella städer finns under utredning), alternativt att utöka vår butik i Malmö. Vi kommer också att ta fram en ny e-handelsplattform för att bredda vår marknad – en ny hemsida med bättre funktionalitet är en förutsättning för att både våra e-handelskunder och kunder i fysisk butik ska kunna ta del av vårt sortiment och av den upplevelse det ska vara att handla i våra butiker – fysiska som digitala.

Lyckas vi med detta kommer vi, förutom att glädja våra kunder, kunna öka omsättningen till 160-180 Mkr per år. Det kommer att göra SF-Bokhandeln finansiellt mer stabil.

Vi ser att vårt varumärke är mycket starkt och att intresset för vårt sortiment fortsätter att växa. Vår affärsmässiga styrka ligger fortsatt i att det finns ett starkt engagemang i verksamhetens alla led.

VIKTIGA DATUM

2 maj Prospektet offentliggörs
31 maj Sista anmälningsdag
3 juni Besked om tilldelning skickas ut med e-post
7 juni Sista dag att betala in likviden
10 juni Kvitto och bekräftelse skickas ut med e-post


Om erbjudandet blir övertecknat har SF-Bokhandeln AB:s styrelse rätt att tidigarelägga sista anmälningsdagen för emissionen. Ifall en tidigareläggning sker kommer styrelsen att kommunicera detta på denna webbplats senast 7 dagar innan nytt slutdatum.

FULLSTÄNDIGT PROSPEKT HITTAR DU HÄR